• Trang chủ
  • Công ty kinh doanh bông lớn nhất thế giới - Viet World US
  • > Tag
  • > Công ty kinh doanh bông lớn nhất thế giới
0_LDC1852021a.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.122] - Louis Dreyfus Company (Thụy Sĩ): Công ty thương mại bông và gạo lớn nhất thế giới

18-05-2021

(Kyluc.vn - Vietworld.world) Louis Dreyfus Company chiếm khoảng 10% lưu lượng mậu dịch sản phẩm nông nghiệp của thế giới, và hiện là công ty thương mại bông và gạo lớn nhất thế giới.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14