0_hoi-mkt.png

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam] Hội Marketing Việt Nam - VMA: Hành trình 20 năm phụng sự và kiến tạo (2002 - 2022)

08-12-2022

(Kỷ lục - WowTimes) Trong Hành trình 20 năm nỗ lực hoạt động kiến tạo, hướng Chuẩn Ngành và Chuẩn Nghề của VMA, các hoạt động, sự kiện thiết thực trên nền tảng trực tuyến và trực tiếp theo chiến lược hội tụ, lan tỏa tri thức, giải pháp hiệu quả của đối tác chuyên gia cho cộng đồng, doanh nghiệp, hội viên.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 19 trang (186 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14