0_nhung-su-gia-dua-hang-viet-chinh-phuc-xu-nguoi-202.jpg

[VIETWORLD] Những sứ giả đưa hàng Việt chinh phục xứ người

29-01-2024

(Vietworld.world) Kiều bào ở Thái Lan nói chung và Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt Nam toàn Thái (TVBAOT) là những sứ giả đang cần mẫn đưa hàng Việt đến đất nước chùa Vàng.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 13 trang (124 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14