0_z5350426957678_b4d63fcd8f82c9467262b4d422769296.jpg

[VIETWORLD] Người quyết tâm 'xuất khẩu' văn học Việt ra thế giới

15-04-2024

(Vietworld.world) Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai cho rằng việc người người Việt dành lại quyền kể chuyện trong dòng văn học Việt được xuất bản bằng tiếng Anh là điều rất quan trọng.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 57 trang (566 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14