0_1-anh-chan-dung2-hoa-hanh-nhan-1167-6116-167423673.jpg

[VIETWORLD] Chàng trai Việt dùng AI mang doanh thu trăm triệu USD cho Google

22-01-2023

(Vietworld.world) Đông Anh và cộng sự tạo ra nhiều mô hình tiên đoán hành vi, sở thích người dùng, góp phần mang lại doanh thu khoảng 395 triệu USD mỗi năm cho Google.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 59 trang (590 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14