0_z5387987377300_9a1e9ce6eca63af092df48f882bb4f3e.jpg

[VIETWORLD] Người Việt đầu tiên nhận visa nhân tài của Mỹ

27-04-2024

(Vietworld.world) Doanh nhân Ngô Công Trường là người Việt đầu tiên nhận visa nhân tài của Mỹ, và là 1 trong 4 vị quản lý trẻ tuổi nhất lịch sử tập đoàn Kimberly Clark.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 65 trang (641 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14