0_ky-luc-na.jpg

S-Race 2022: Giải chạy học đường dành cho học sinh, sinh viên chính thức ghi danh Kỷ lục Việt Nam và Châu Á

26-12-2022

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Với 5 sự kiện thi đấu trực tiếp và 3 chiến dịch online trên 63 tỉnh, thành trong cả nước Việt Nam từ tháng 3/2022 đến tháng 12/2022, Giải chạy S-Race 2022 chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) và Tổ chức Kỷ lục Châu Á xác lập Kỷ lục là: Giải chạy học đường có số lượng học sinh, sinh viên tham gia thi đấu nhiều nhất Việt Nam và Châu Á. Sự kiện trao tặng bằng xác lập Kỷ lục diễn ra trong sự kiện thi đấu trực tiếp ở chặng cuối cùng của giải đấu, trên cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 2 trang (11 bài)12>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14