0_z4355619682615_452ebdf1d2ba3fe01fa26d1c4fea43f3.jpg

Sự kiện 800 mẹ bầu đồng diễn Yoga và tạo hình logo Kids Plaza được vinh danh Kỷ lục Thế giới

18-05-2023

(kyluc.vn) Vào sáng ngày 18/05/2023, tại Hà Nội đã diễn ra lễ đón nhận bằng xác lập Kỷ lục Thế giới do Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) trao tặng đến Công ty Cổ phần Kids Plaza - Đơn vị tổ chức thành công sự kiện 800 mẹ bầu đồng diễn Yoga và tạo hình logo Kids Plaza.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 2 trang (17 bài)12>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14