0_vai-thieu.jpg

[VIETNAM SALES] Nông dân Bắc Giang: Nuôi gà thu 1.500 tỷ, bán trái cây gom về 8.000 tỷ mà không cần phải ra chợ

25-02-2021

Dù nuôi gà đồi, trồng cam, bưởi hay vải thiều thì nông dân Bắc Giang đều cho thu chục ngàn tỷ. Đây là thành quả khi nông dân thay đổi tư duy sản xuất theo hướng liên kết, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 42 trang (417 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14