0_21.jpg

Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam (P.64): Chùa Nguyên Thủy (Tp. Hồ Chí Minh)

27-10-2016

(Vietworld) - Chùa Nguyên Thuỷ (hiện nay là Thiền Viện Nguyên Thủy), thành lập năm 1970, do cố Hòa thượng Thích Hộ Tông, Tăng thống Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam thực hiện.

content 1 mobi
content1
Trang 95 của 109 trang (1083 bài)<<<...9192939495...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14