0_86-min-1691307291.jpg

[VIETWORLD] Lên vùng cao Tây và Đông Bắc khám phá mùa nước đổ

07-08-2023

(Vietworld.world) Cứ đến độ tháng 6, tháng 7 du khách thập phương rủ nhau lên vùng cao Tây và Đông Bắc khám phá mùa nước đổ và ngắm cảnh ruộng bậc thang. Mùa nước đổ trở thành một trong những sản phẩm du lịch độc đáo của vùng miền núi phía Bắc mà không nơi nào có được.

content 1 mobi
content1
Trang 3 của 85 trang (843 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14