0_hoi-ngo-ky-luc-gia-the-gioi-lan_II_2018.jpg

Xác lập thêm 4 Kỷ lục Thế giới mới tại Việt Nam

29-08-2018

Tại Hội ngộ các Tổ chức Kỷ lục các quốc gia trên thế giới lần II/2018 và Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 35, Liên minh Kỷ lục Thế giới chính thức trao bằng xác lập kỷ lục thế giới đến 3 kỷ lục gia mới của Việt Nam và 01 Kỷ lục Thế giới cho Tổ chức Kỷ lục Việt Nam

content 1 mobi
content1
Trang 25 của 48 trang (474 bài)<<<...2122232425...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14