0_IMGL6472.jpg

VietKings tổ chức thành công Hội ngộ Thiên cầu Kỷ lục lần 2/2022 với chủ đề "Trăm năm còn mãi"

06-06-2022

(Vietworld.world) - Tiếp nối thành công của Hội ngộ Thiên cầu Kỷ lục - Sphere.6 lần 1 vào ngày 24.3.2022 với chủ đề "Mở cửa tương lai", vào ngày 6.6.2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã tổ chức Hội ngộ Thiên cầu Kỷ lục - Sphere.6 lần 2 - năm 2022 với chủ đề “TRĂM NĂM CÒN MÃI”.

content 1 mobi
content1
Trang 3 của 15 trang (149 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14