0_ipiccy_image-2023-06-22T161149-959.jpg

Trao bằng Thiên niên Cổ Mộc đối với cây Thị Núi và cây Kén trên 100 năm tuổi tại Lễ hội đua ghe nan truyền thống làng Phương Diên - Huế

22-06-2023

(Kỷ lục - VietKings) Vào ngày 21/6/2023, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – VietKings đã trao tặng bằng “Thiên niên Cổ Mộc” đối với cây Kén (Nhãn rừng) và cây Thị Núi (Thị Đen) trên 100 tuổi tại làng Phương Diên, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

content 1 mobi
content1
Trang 2 của 15 trang (148 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14