0_Top-100-san-pham-noi-tieng-the-gioi-2019-P-98-C.jpg

[Top 100 sản phẩm nổi tiếng thế giới -2019] P.98 Cầu đường - Cầu Tháp Luân Đôn

13-05-2019

Cầu Tháp Luân Đôn được hoàn thành năm 1894, nằm liền với Tháp Luân Đôn, trở thành một biểu tượng nổi tiếng, gắn liền với thành phố Luân Đôn và với nước Anh nói chung.

content 1 mobi
content1
Trang 5 của 71 trang (702 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14