0_t6-9-phan-mem-quan-ly-an-sinh-xa-hoi-cua-vnpt-dat.jpg

[VIETWORLD] VNPT đạt 5 giải Vàng tại giải thưởng công nghệ thông tin thế giới

09-06-2022

(Vietworld.world) - VNPT vừa nhận được nhiều giải thưởng tại Giải thưởng Công nghệ thông tin thế giới (IT World Awards 2022) với 5 giải Vàng, 4 giải Bạc và 3 giải Đồng.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 71 trang (702 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14