[VIETWORLD] Sự kiện nổi bật - Việt Nam được nâng lên hạng "Triển vọng" trên hệ thống xếp hạng tín dụng uy tín thế giới

22-05-2021

Theo Bộ Tài chính, ngày 21-5, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P Global Ratings) thông báo về việc giữ nguyên hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, nâng triển vọng từ "Ổn định" lên "Tích cực".

Như vậy, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được cả ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm gồm Moody’s, Standard & Poor's và Fitch đồng loạt nâng triển vọng lên "Tích cực" kể từ khi đại dịch bùng phát.

Cơ sở tổ chức S&P Global Ratings đưa ra quyết định giữ nguyên hệ số tín nhiệm quốc gia và điều chỉnh tăng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên "Tích cực" là sự ghi nhận thành tựu phát triển kinh tế ấn tượng của nước ta và cải cách liên tục trong khung hoạch địch chính sách trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục gây tác động đến kinh tế - xã hội.

S&P Global Ratings đánh giá rằng tiếp theo mức tăng trưởng GDP năm 2020 thuộc nhóm cao nhất trên toàn cầu, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt để phục hồi vững chắc trong vòng một đến hai năm tiếp theo nhờ vào các giải pháp hiệu quả cao của chính phủ để kiềm chế dịch Covid-19 trong nước, vị thế điểm đến hàng đầu trong Đông - Nam Á về thu hút FDI, xuất khẩu tăng trưởng ổn định, nhu cầu nội địa mạnh mẽ và vị thế đối ngoại vững chắc.

S&P Global Ratings ghi nhận hồ sơ tài khóa, nợ công tiếp tục giữ vững tính hiệu quả và linh hoạt, góp phần hỗ trợ kiểm soát đại dịch.

Bất ổn từ đại dịch kéo theo bất ổn xã hội, suy thoái kinh tế ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trong năm 2020, đã có 124 lượt hạ bậc và 133 lượt hạ triển vọng trên toàn thế giới; tính đến ngày 21-5-2021, đã có 16 quốc gia bị hạ bậc trên toàn thế giới từ kết quả đánh giá của ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn toàn cầu là Moody’s, S&P Global Ratings và Fitch.

"Từ khi đại dịch bùng phát đến nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được cả ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm đồng loạt nâng triển vọng lên "Tích cực". Một lần nữa, điều này khẳng định sự đánh giá cao của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm đối với thành công của Chính phủ Việt Nam trong việc quyết tâm cao, điều hành quyết liệt để thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh" - Bộ Tài chính nêu trong thông báo.

Trong năm 2021 và các năm tiếp theo, mặc dù khó khăn, thách thức là không nhỏ, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế, đẩy mạnh cải cách thể chế song song với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 để tiếp tục tạo nền tảng vững chắc thực hiện các mục tiêu trung, dài hạn của đất nước và nâng cao vị thế tín nhiệm quốc gia.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cùng các cơ quan Chính phủ của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm cũng như tổ chức quốc tế khác để truyền tải thông điệp về quyết tâm, nỗ lực phát triển kinh tế, ổn định xã hội và cải thiện hồ sơ tín dụng của Việt Nam.

Những yếu tố tác động tới việc nâng hệ số tín nhiệm quốc gia

- Ghi nhận việc Chính phủ Việt Nam tăng cường năng lực qua các quy trình hành chính hiệu quả, phù hợp và bền vững với chương trình cải cách năm 2020, giảm thiểu được rủi ro sự kiện với nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ nhằm bảo đảm việc chậm trả nợ không tiếp tục tái diễn.

- Nền kinh tế Việt Nam phục hồi tích cực, lành mạnh và các thiết lập tài khóa của Chính phủ sẽ vẫn được duy trì mặc dù phải chịu đựng những rủi ro từ đại dịch Covid-19.

Theo Nhân dân

https://nhandan.com.vn/tai-chinh/standard-poor-s-nang-trien-vong-cua-viet-nam-len-tich-cuc-647110/


 

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14