0_thep.png

[VIETWORLD] Việt Nam xuất khẩu - Xuất khẩu sắt thép 10 tháng tăng gấp rưỡi, dự báo tăng tiếp

24-11-2020

(Vietworld.world) Khối lượng xuất khẩu sắt thép của cả nước từ đầu năm đến nay tăng gần 50%, trong khi trị giá tăng 1/5. Xuất khẩu thép trong thời gian tới dự báo sẽ tiếp tục khả quan.

content 1 mobi
content1
Trang 2 của 3 trang (21 bài)<<<123>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14