0_tai-xuong-7.jpg

[VIETWORLD] Bưởi da xanh Phước Bình đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Mỹ

01-06-2023

(Vietworld.world) Bưởi da xanh Phước Bình, H.Bác Ái (Ninh Thuận) được Bộ Nông nghiệp Mỹ phê duyệt và cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường nước này kể từ 22.6.2023 với diện tích 23 ha.

content 1 mobi
content1
Trang 5 của 25 trang (245 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14