305513_gao-st25-la-gao-gi-mua-o-dau-gia-bao-nhieu-cach-ph.jpg

[VIETWORLD] Gạo ST25 đăng quang gạo ngon nhất thế giới lần 2

30-11-2023

(Vietworld.world) Tại Hội thi gạo ngon nhất thế giới lần thứ 15 tổ chức ở Philippines, gạo ST25 của AHLĐ Hồ Quang Cua đạt giải nhất.

content 1 mobi
content1
Trang 2 của 25 trang (249 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14