0_kcn-Bien-hoa-01-1.jpg

TOP 100 kỷ lục bất biến Việt Nam (P.77): Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Đồng Nai) – Khu công nghiệp đầu tiên của Việt Nam

23-08-2022

(kyluc-top) – Khu công nghiệp Biên Hòa 1 ra đời năm 1963 là khu công nghiệp lâu đời nhất của Việt Nam. Là biểu tượng của ngành công nghiệp Việt Nam, KCN Biên Hòa chính là “hình mẫu” tạo tiền đề cho sự phát triển của mô hình KCN trên cả nước.

content 1 mobi
content1
Trang 5 của 18 trang (174 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14