0_ot-xanh.jpg

[VIETNAM BUSINESS] Rau quả Việt đặt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD năm 2030

25-03-2021

Đề án Phát triển ngành chế biến rau quả vừa được Thủ tướng phê duyệt, đặt mục tiêu năm 2030 xuất khẩu rau quả đạt 8-10 tỷ USD.

content 1 mobi
content1
Trang 4 của 372 trang (3712 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14