0_26-6_ctqh_tiep_lien_hiep_dn_2.jpg

[VIETWORLD] Các doanh nghiệp người Việt trên thế giới là cầu nối kinh tế của Việt Nam

27-06-2022

(Vietworld.world) - Chủ tịch Quốc hội nhận định hoạt động của doanh nghiệp người Việt trên thế giới là cầu nối quan trọng giữa kinh tế các nước với Việt Nam.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 372 trang (3712 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14