0_z5066836009913_43cb530cd58da2bdb87119e50531d1fc.jpg

Kỷ lục gia, Bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng - Người sở hữu quyển thư pháp thơ tình đồ sộ và sưu tầm những bài dân ca Quan họ Bắc Ninh thành tư liệu quý giá truyền đời

13-01-2024

(Kyluc.vn) - Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 53 diễn ra vào ngày 06/01/2024 đón chào sự xuất hiện của nhiều Kỷ lục gia mới trong nhiều lĩnh vực, trong đó có Kỷ lục gia, Bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng là người sở hữu bộ sưu tập các bài Dân ca Quan họ lời cổ và lời mới cải biên với số lượng nhiều nhất Việt Nam cùng với quyển thơ tình lục bát dài 132m.

content 1 mobi
content1
Trang 6 của 111 trang (1105 bài)<<<...678910...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14