0_nui-chua-2.jpg

[VIETWORLD] Việt Nam chính thức trở thành một trong những quốc gia có số lượng khu dự trữ sinh quyển nhiều nhất ASEAN

25-09-2021

(Vietworld.world) Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận) và Cao nguyên Kon Hà Nừng (tỉnh Gia Lai) vừa được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

content 1 mobi
content1
Trang 3 của 73 trang (725 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14