0_1-16383433691951674287872.jpg

[VIETWORLD] Người Việt ở Mỹ đã tạo nên thủ phủ đậu phụ ở San Jose như thế nào?

26-04-2022

(Vietworld.world) - Không quá chút nào khi gọi San Jose là thủ phủ đậu phụ của Mỹ. Nhưng, còn bất ngờ hơn nữa, dù là người Nhật, người Trung Quốc đã mang đậu phụ đến San Jose từ thuở ban đầu, nhưng chính cộng đồng người gốc Việt mới khiến cho San Jose trở thành thủ phủ đậu phụ của Mỹ.

content 1 mobi
content1
Trang 2 của 73 trang (730 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14