[VIETWORLD] Đà Nẵng tiếp tục được vinh danh là Thành phố Thông minh Việt Nam

03-11-2023

(Vietworld.world) Thành phố Đà Nẵng lần thứ 4 liên tiếp đạt Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2023.

Ngày 1/11, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng thông tin, Ban tổ chức Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2023 vừa có thư thông báo và chúc mừng Đà Nẵng đạt Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2023.

Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam (Smart City Award Vietnam) là giải thưởng thường niên, được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức từ năm 2020 nhằm ghi nhận, tôn vinh các đô thị, tổ chức, doanh nghiệp có những đóng góp giúp các thành phố trở nên thông minh hơn, đáng sống hơn, có thương hiệu, có sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

Ngoài ra, Giải thưởng còn khuyến khích doanh nghiệp sáng tạo sản phẩm, giải pháp công nghệ tiên tiến; là kênh kết nối cung cầu, hợp tác xây dựng những mô hình kiểu mẫu phù hợp để đẩy nhanh phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam.

 

Tháng 8/2023, Thành phố Đà Nẵng đã đưa vào vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh.

Tháng 8/2023, Thành phố Đà Nẵng đã đưa vào vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban tổ chức đã lựa chọn trao giải thưởng Thành phố thông minh 2023 tại các lĩnh vực như Thành phố điều hành, quản lý, hạ tầng, dịch vụ công thông minh; Thành phố quản lý môi trường thông minh, xanh, sạch; Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Căn cứ các kết quả, Hội đồng chung tuyển cũng thống nhất trao giải thưởng Thành phố thông minh 2023 cho TP. Đà Nẵng. Đây là giải thưởng duy nhất dành cho nhóm các thành phố/đô thị. Như vậy, TP. Đà Nẵng là địa phương lần thứ 4 liên tiếp vinh dự được trao giải thưởng này. 

Được biết, Đề án thành phố thông minh của TP. Đà Nẵng xây dựng lộ trình triển khai theo 3 giai đoạn: đến năm 2020, sẵn sàng hạ tầng, nền tảng và dữ liệu thông minh; đến năm 2025, thông minh hóa các ứng dụng và đến năm 2030 là thông minh hóa ứng dụng cộng đồng và hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

Trong giai đoạn 2019-2021, đề án thành phố thông minh có 13 mục tiêu và thành phố đã hoàn thành 12/13 mục tiêu. Tính đến năm 2022, TP.Đà Nẵng đã triển khai 34 dự án, chương trình thuộc đề án thành phố  thông minh với kinh phí bố trí từ ngân sách địa phương…

 

Theo nguồn: https://baodautu.vn/da-nang-tiep-tuc-duoc-vinh-danh-la-thanh-pho-thong-minh-viet-nam-d202133.html


 

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14