[VIETWORD] Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO

11-11-2023

(Vietworld.world) Tại kỳ họp lần thứ 42 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch đại diện cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Đoàn Việt Nam dự kỳ họp của Đại hội đồng UNESCO. (Ảnh: Mofa)

Đoàn Việt Nam dự kỳ họp của Đại hội đồng UNESCO. (Ảnh: Mofa)

Được biết, Kỳ họp lần thứ 42 Đại hội đồng UNESCO diễn ra tại thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp) từ ngày 7 đến 22-11 với sự tham gia của đại diện 194 nước thành viên, 12 nước thành viên liên kết, các nước quan sát viên, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ. Đại hội đồng UNESCO diễn ra hai năm một lần, quyết định các vấn đề mang tính chiến lược, đường lối của tổ chức. Tại kỳ họp này, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc - Chủ tịch Ủy ban quốc gia (UBQG) UNESCO Việt Nam, làm Trưởng đoàn.

Việc được tín nhiệm Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO cho thấy vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như sự ủng hộ, tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của Việt Nam tại các thể chế đa phương toàn cầu, đặc biệt là những đóng góp tích cực đối với hoạt động của UNESCO. Đây cũng là cơ hội tốt để Việt Nam thể hiện "trách nhiệm kép" trong việc đóng góp một cách chủ động, tích cực và thực chất hơn vào các vấn đề quốc tế mà UNESCO đang quan tâm, cũng như thúc đẩy các chương trình, định hướng lớn của UNESCO trên 5 lĩnh vực: giáo dục, văn hóa, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thông tin truyền thông; đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia, tận dụng các ý tưởng, sáng kiến của UNESCO phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước một cách bền vững, đồng bộ và toàn diện.

Điều đó tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước về đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư. Đây còn là kết quả của việc triển khai hiệu quả Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030, quá trình vận động bài bản, đồng bộ các đối tác quốc tế để có được sự ủng hộ rộng rãi như vậy.

 

Theo nguồn: https://cadn.com.vn/viet-nam-duoc-bau-lam-pho-chu-tich-dai-hoi-dong-unesco


 

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14