0_xuat-khau-nlt.png

[VIETWORLD] Sự kiện nổi bật - Xuất siêu nông lâm thủy sản vượt 2 tỷ USD

07-05-2021

Bốn tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt 32,07 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 17,15 tỷ USD, nhập khẩu 14,93 tỷ USD.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14