• Trang chủ
  • Xuất khẩu tháng 10 - Viet World US
  • > Tag
  • > Xuất khẩu tháng 10
0_xk-tom-ne.jpg

[VIETWORLD] Sản phẩm Việt Nam xuất khẩu - Xuất khẩu tôm sang EU, Mỹ tháng 10 tăng mạnh

25-11-2020

(Vietworld.world) Xuất khẩu tôm sang châu Âu và Mỹ trong tháng 10 đều tăng hai con số, lần lượt 39% và 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14