• Trang chủ
  • Xe không người lái - Viet World US
  • > Tag
  • > Xe không người lái
0_kyluc-vn_vietworld-world_moi-ngay-mot-phat-minh_60.jpg

Mỗi ngày một phát minh (60) e-Palette - Cửa hàng tự động không người lái

31-07-2018

Toyota đang gọi thiết kế này là “e-Palettes” và mô tả chúng là “xe điện pin thế hệ tiếp theo hoàn toàn tự động".

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14