0_4-vinfast_qrpw.png

[VIETWORLD] VinFast đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất xe điện và pin tại Ấn Độ

08-01-2024

(Vietworld.world) VinFast cũng đặt mục tiêu thiết lập mạng lưới đại lý phân phối và bán lẻ, nhằm kết nối sâu rộng và nhanh chóng tiếp cận khách hàng Ấn Độ.

content 1 mobi
Trang 1 của 2 trang (18 bài)12>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14