• Trang chủ
  • Xếp hạng tín nhiệm - Viet World US
  • > Tag
  • > Xếp hạng tín nhiệm
0_xep-hang.jpg

[VIETWORLD] Sự kiện nổi bật - Việt Nam được nâng lên hạng "Triển vọng" trên hệ thống xếp hạng tín dụng uy tín thế giới

22-05-2021

Theo Bộ Tài chính, ngày 21-5, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P Global Ratings) thông báo về việc giữ nguyên hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, nâng triển vọng từ "Ổn định" lên "Tích cực".

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14