0_nu-cuoi-em-gai-ha-giang.jpg

[VIETWORLD] Việt Nam 'ẵm' 16 giải thưởng hàng đầu thế giới về du lịch

15-11-2022

(Vietworld.world) Giải thưởng hàng đầu thế giới mà Việt Nam "ẵm trọn" là giải “Oscar của du lịch thế giới” do World Travel Awards (VTA) công bố.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14