0_hang-son-doong-mv-allen-walker-739.jpg

[VIETWORLD] Sơn Đoòng của Việt Nam là hang động tự nhiên kỳ vĩ nhất thế giới

28-09-2022

(Vietworld.world) Trang du lịch Wonderslist vừa công bố 10 hang động tự nhiên kỳ vĩ nhất thế giới, trong đó hang Sơn Đoòng (Quảng Bình, Việt Nam) đứng đầu danh sách này.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14