305462_ipiccy_image-2023-11-18T091356-258.jpg

[VIETWORLD] Khu phố người Việt đầu tiên trên thế giới

18-11-2023

(Vietworld.world) Đây là khu phố người Việt đầu tiên trên thế giới, dù chưa chính thức khai trương nhưng đã thu hút rất nhiều thực khách.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14