0_11.jpg

Vietkings ra mắt Biểu tượng lưu niệm Kỷ lục Việt Nam

20-12-2016

(Kỷ lục) - Biểu tượng Lưu niệm Kỷ lục Việt Nam là biểu tượng chính thức của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và cộng đồng Kỷ lục gia Việt Nam được thiết kế để dành riêng cho các Kỷ lục gia và Đơn vị sở hữu Kỷ lục Việt Nam. Biểu tượng này sẽ chính thức phát hành từ tháng 01 năm 2017.

content 1 mobi
Trang 133 của 134 trang (1331 bài)<<<...131132133134>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14