305263_z4716054817724_f98a176a5bb05dc9ba310f11a1a98c99.jpg

VietKings xác lập và vinh danh nhiều Kỷ lục Việt Nam tại Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) sau Festival Biển lần 10 - Năm 2023

22-09-2023

(KỶ LỤC – VIETKINGS) Vào ngày 22/9/2023, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức xác lập và trao tặng Kỷ lục Việt Nam đến các cá nhân và đơn vị. Đây là các Kỷ lục đã được thẩm định và ghi nhận trước đó tại Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa lần thứ X, năm 2023 diễn ra vào tháng 6/2023.

content 1 mobi
Trang 1 của 131 trang (1308 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14