0_z4592686768483_974775e46c161a39676064dd32b13191.jpg

VIB tiếp tục xác lập 2 Kỷ lục Việt Nam với ứng dụng VIB Checkout và dòng thẻ trắng VIB Super Card

10-08-2023

(Kỷ lục - VietKings) Là một trong những ngân hàng tiên phong về đổi mới và sáng tạo, hàm lượng cao về công nghệ là điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển của VIB. Việc đi trước đón đầu làm chủ công nghệ đã giúp VIB chinh phục khách hàng, khẳng định vị thế dẫn đầu xu thế thẻ và thúc đẩy tài chính số, góp phần vào quá trình hướng tới xã hội không tiền mặt tại Việt Nam nói chung. Sau 2 Kỷ lục cho ứng dụng MyVIB 2.0 được xác lập vào năm 2022, VIB tiếp tục được vinh danh Kỷ lục cho Ứng dụng VIB Checkout và dòng thẻ trắng VIB Super Card.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14