306119_NHA-HANG-MON-vIET-2024-04-15T100016-040.png

Nhà hàng món Việt nổi tiếng tại nước ngoài (Phần 120): Vibami - Nhà hàng mang đến hương vị tươi mới tại thủ đô của Phần Lan

15-04-2024

(Vietworld.world) Vibami là một trong những nhà hàng được đánh giá hàng đầu ở Helsinki - thủ đô của Phần Lan, phục vụ các món ăn đường phố mang tính biểu tượng của Việt Nam.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14