• Trang chủ
  • Vườn quốc gia côn đảo - Viet World US
  • > Tag
  • > Vườn quốc gia côn đảo
0_Vuon-quoc-gia-Con-Dao-01.jpg

TOP 100 kỷ lục bất biến Việt Nam (P.50): Vườn quốc gia Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) – Khu Ramsar biển-đảo đầu tiên của Việt Nam

07-09-2022

(kyluc-top) – Vườn Quốc gia Côn Đảo có diện tích là 19.990,7 ha, bao gồm: 5.990,7 ha hợp phần bảo tồn rừng, 14.000 ha hợp phần bảo tồn biển và 20.500 ha vùng đệm biển. Vườn quốc gia Côn Đảo là một trong sáu vườn Quốc gia của Việt Nam vừa thực hiện bảo tồn rừng, vừa thực hiện bảo tồn biển. Sự cách ly về địa lý là yếu tố tạo nên sự đa dạng về các hệ sinh thái, phong phú về thành phần loài và tính đặc hữu cao tại Côn Đảo.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14