0_tu-nguyen-5144.jpg

[VIETWORLD] Nhà khoa học gốc Việt nhận tài trợ "khủng" vì nghiên cứu hệ thống máy tính

07-11-2022

(Vietworld.world) Nhà nghiên cứu về khoa học máy tính Tu Nguyen tại CCSE, thuộc Đại học bang Kennesaw tại bang Georgia (Mỹ) và nhóm nghiên cứu của ông mới đây nhận được khoản tài trợ lớn để phát triển “khuôn khổ toàn diện đầu tiên” cho hệ thống máy tính và hệ thống mạng mới.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14