0_ipiccy_image-72-2.jpg

Chính thức xác lập Kỷ lục: Trung tâm Nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam đến Tập đoàn Green+

22-03-2023

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Sáng ngày 22/3/2023, Công ty CP Tập đoàn Green+ tổ chức sự kiện ra mắt Trung tâm Nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ với mục tiêu giới thiệu, quảng bá sâu rộng về Sâm Wisconsin Hoa Kỳ và các sản phẩm liên quan tại Việt Nam. Tại sự kiện này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings chính thức ghi nhận đây là Trung tâm giới thiệu và trưng bày sản phẩm Nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14