0_vinai-271.jpg

[VIETWORLD] Doanh nghiệp Việt vào top 20 công ty đứng đầu thế giới về nghiên cứu AI

06-12-2023

(Vietworld.world) Trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những lĩnh vực mà Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ và sớm bắt kịp với trình độ của thế giới.

content 1 mobi
Trang 1 của 3 trang (25 bài)123>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14