0_nu-nha-khoa-hoc.jpg

[VIETWORLD] Cô gái Việt duy nhất vào "top" nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới là ai?

17-10-2022

(Vietworld.world) Trong danh sách 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất năm 2022 được Nhà xuất bản Elsevier công bố, Lê Thái Hà (34 tuổi) là nhà khoa học nữ duy nhất của Việt Nam được xướng tên.

content 1 mobi
Trang 4 của 7 trang (68 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14