0_Dr-Do-at-office-with-soft-robo-7748-7882-168096508.jpg

[VIETWORLD] Tiến sĩ Việt chế tạo robot in 3D trực tiếp trong cơ thể

11-04-2023

(Vietworld.world) Các nhà khoa học Việt cùng cộng sự chế tạo cánh tay robot mềm linh hoạt siêu nhỏ có khả năng luồn trong cơ thể giống dụng cụ mổ nội soi và in trực tiếp vật liệu sinh học lên bề mặt nội tạng và mô.

content 1 mobi
Trang 3 của 7 trang (68 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14