0_duocsihung-23185221.jpg

[VIETWORLD] Nỗi lực của 8X Việt thành dược sĩ tại bệnh viện top 1 của Mỹ

26-09-2023

(Vietworld.world) Từ chàng trai học trường làng, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra ngành Dược tại Việt Nam, Phạm Đức Hùng hiện là tiến sĩ, dược sĩ tại một bệnh viện nhi top 1 của Mỹ.

content 1 mobi
Trang 2 của 7 trang (68 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14