• Trang chủ
  • Thị trường đấu giá - Viet World US
  • > Tag
  • > Thị trường đấu giá
0_tranh-lang-que-viet.jpg

Thị trường đấu giá Thế giới - P312. Ngắm phong cảnh Việt Nam thế kỷ 20 trong tranh đấu giá

04-04-2023

(Kyluc.vn) - Bức sơn mài cảnh đồng bằng sông Cửu Long năm 1966 của Nguyễn Văn Thạnh được bán 15.000 euro (380 triệu đồng).

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14