305541_NHA-HANG-MON-vIET-55.png

Nhà hàng món Việt nổi tiếng tại nước ngoài (Phần 58): The Blind Goat - Nhà hàng của đầu bếp nổi tiếng Christian Hà

06-12-2023

(Vietworld.world) The Blind Goat (Dê Mù), nhà hàng của "Vua đầu bếp" Mỹ Christine Hà đã từng được cả giới truyền thông lẫn những người yêu mến cô chờ đợi để được thưởng thức đồ ăn của quán. Hiện tại, The Blind Goat đã đi vào hoạt động được gần 5 năm và cũng nhận được nhiều sự công nhận từ khách hàng.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14