0_mi-quang-ech-da-nang-1-1.jpg

[VIETWORLD] Mỳ Quảng ếch sắp vào thị trường Mỹ

04-12-2023

(Vietworld.world) Mỳ Quảng ếch - món ăn quen thuộc gắn liền với mỗi người dân Quảng Nam sắp sửa đến với đất nước Mỹ vào cuối tháng 12 này. Đây là tâm huyết của HTX chế biến nông sản thực phẩm Bà Ba Hội (TP.Tam Kỳ) trong hành trình mang ẩm thực xứ Quảng ra thế giới.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14