• Trang chủ
  • Thương hiệu việt - Viet World US
  • > Tag
  • > Thương hiệu việt
0_anh12.jpg

[VIETWORLD] Sắp có diễn đàn tôn vinh thương hiệu Việt, người Việt trên toàn cầu tại TP.HCM

25-01-2024

(Vietworld.world) Bà Tôn Nữ Thị Ninh cho biết Diễn đàn Việt Nam: Thời khắc Việt lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM sẽ tôn vinh thương hiệu Việt, con người Việt trong và ngoài nước - những người đã và đang làm rạng danh Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

content 1 mobi
Trang 1 của 3 trang (25 bài)123>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14