0_ff.jpg

[VIETWORLD] Hơn 2,3 triệu khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng

01-11-2022

(Vietworld.world) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội do Tổng cục Thống kê công bố cho biết từ tháng 1 - 10.2022, ước tính VN đón hơn 2,3 triệu lượt khách quốc tế.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14